Świadczymy wysokiej jakości usługi wiertnicze wiertnicą mechaniczną maszynowe odwierty gruntowe
umieszczoną na samochodzie terenowym UNIMOG oraz lekkim sprzętem
udarowym i ręcznymi penetrometrami.

Oferujemy:

• wiercenie otworów świdrami spiralnymi o średnicy 110mm
• wiercenie otworów rurowanych w rurach okładzinowych o średnicy 120mm,
• wykonywanie oraz instalacja piezometrów obserwacyjnych.

W ramach prac projektowo - dokumentacyjnych opracowujemy:

• projekty geologiczno – inżynierskie,
• ekspertyzy geotechniczne,
• opinie geologiczne,
• dokumentacje geologiczno-inżynierskie.
próbki gruntowe
Wszelkie roboty geologiczne prowadzimy do głębokości 30m głównie na terenie
Polski południowej. Nasze usługi wykonujemy z należytą starannością,
zgodnie ze sztuką wiertniczą, w krótkich terminach i okazyjnych cenach.

Zapraszamy do współpracy Geologów oraz Biura Projektowe i Inwestorów.